HASTANEMİZDE MAVİ KOD TATBİKATI GERÇEKLEŞTİ

HASTANEMİZDE MAVİ KOD TATBİKATI GERÇEKLEŞTİ

Birliğimize bağlı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık hizmet kalite standartları çerçevesinde Mavi Kod tatikatı gerçekleştirildi. Çocuk Servisinde gerçekleşen Mavi Kod tatbikatı Hastane Müdür Yrd. Serap ATAK'ın koordinesinde başarıyla gerçekleşti.
Mavi Kod Nedir?
Kod Sistemleri genel olarak, sağlık kurumlarında, acil uzman müdahalesi gerektiren olaylarda uzmanlarınızın hızlı müdahalelerine imkan veren erken diğer adlarıyla acil uyarı, acil çağrı ve yönlendirme sistemleridir. Bu sistemlerin ana amacı, olay anında kısa sürede yapılması gerekenler için ortak bir kurum anlayışı sağlamaktır.
Mavi Kod Sistemi, bir hastanın ya da kurum personelinin solunumsal veya kardiyak arresti durumunda, eldeki çok kısıtlı zamanı hastaya en hızlı ve verimli resüsitasyonu sağlamayı amaçlar. En başarılı mavi kod resüsitasyon sonuçları için kullanacağınız uyarı sistemi teknolojisi kadar, mavi kod sorumlularınız, prosedürünüz, kullanılacak ekipmanınız ve tüm personelinizin eğitimi ve bilgilendirilmesi de önemlidir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Daire Başkanlığının yayınladığı Hizmet Kalite Rehberinde hastanenizin mavi kod çözümü için su noktaların dikkate alınması gerektiği belirtiliyor:
Mavi Kod Prosedürü, kalite birimi tarafından hastane yapısına göre ve tercih edilen mavi kod sistemine göre hazırlanmalıdır.
Mavi Kod Ekibi, hastanede Kardiyo Pulmaner Resüsitasyon (CPR) konusunda deneyimli ve eğitimli uzman hekim ve hemşirelerden oluşur. Mavi Kod ekibi, Anestezi uzmanı, Kardiyolog uzmanı (veya dahiliye uzmanı) ve acil servis hemşiresinden oluşabilir.
Acil Müdahale Ekipmanını içeren acil müdahale arabalarının doğru ve hızlı ulaşılabilir noktalarda olması gerekir.
Mavi Kod Sistemi (olay kayıtları ve performans raporlamalarına sahip) sistemin kalbini oluşturur.
Seçilecek olan sistem genel anlayışı sağlar ve prosedüre yön verir.