Ameliyathane

Hastanemiz ameliyathanesine  10 adet  ameliyat masası bulunmaktadır. Ameliyathanemiz 7 anestezi ve reanimasyon uzmanı, 16 anestezi teknisyeni, 29 hemşire, 3 uyandırma hemşiresi ve 9  personel ile hizmet vermektedir. Modern cihazlardan oluşan ameliyathanemizde KBB, Göz, Üroloji, Genel Cerrahi, Ortopedi, Göğüs Cerrahisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Beyin Cerrahi, Kalp-Damar Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili ameliyatlar yapılmaktadır.

  

 

Yıllık A , B , C , D ve E  ameliyat olmak üzere ortalama 18 500 ameliyat gerçekleştirilmektedir. Ameliyathanemizde 4 adet otoklav, 1 adet alet yıkama makinesi, paketleme ünitesi ile sterilizasyon ünitemiz bulunmaktadır. Ameliyathanelerimizde kullanılan cerrahi aletler el değmeden alet yıkama makinesinde yıkanıp sterilizasyon ünitesinde steril edilip paketlenmektedir.
Ameliyatı bitip uyandırma odasına gelen tüm hastalarımızın durumu hakkındaki bilgiler anında bekleme salonundaki LCD ekrandan hasta yakınlarına iletilmektedir.