Evde Sağlık Hizmetleri

 

Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında ;muayene tetkik ,tahlil,tedavi,tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi,tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması ,hastanın ve ailesinin evde bakım süresince üstlenebilecekleri görevler ve hastalık  ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanır.Evde sağlık hizmeti alan kişiler,tıbbi zorunluluk hallerinde sorumlu tabibin gördüğü lüzum üzerine en uygun sağlık kurum ve kuruluşuna sevk edilir.Sevkine karar verilen hastanın sevk edildiği sağlık kurumuna veya gerektiğinde sağlık kurumundan eve nakli evde bakım hizmetleri için tahsis edilen veya ilgili sağlık kurumuna ait hasta nakil aracı ile yapılır.Evde sağlık hizmetleri,randevu sistemi ile ve mesai saatleri dahilinde yürütülür.Ev ziyaretlerinde verilen sağlık hizmetleri sırasında hastanın ailesinden  birinin veya bir yakınının bulunması sağlanır.Yalnız yaşayan hastalara yapılan ev ziyaretlerinde ekipte görevli diğer bir sağlık personeli hizmete katılır.Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç,yeni oluşan acil haller birimin görev alanına girmez.Bu durumlarda 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan kuruluşlarının acil servislerine başvuru esastır.

 

01 NİSAN 2010 İTİBARI İLE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ÇALIŞMA İSTATİSTİĞİ 

2010 YILI POLİKLİNİK SAYISI : 282
2011 YILI POLİKLİNİK SAYISI : 2590
TOPLAM BİRİME KABUL EDİLEN HASTA SAYISI : 409
TEDAVİSİ BİTEN VE SONLANDIRILAN HASTA SAYISI : 86
EX OLAN HASTA SAYISI : 102
ŞU AN MEVCUT HASTA SAYISI : 221


BİRİM:   25 HASTAYA SONDA BAKIM VE TAKİBİ
             40 HASTAYA YARA BAKIM VE PANSUMAN
             33 HASTAYA RUTİN TAHLİL TAKİPLERİNDE HİZMET VERMEKTEDİR.