İdari Birimler

PERSONEL

           

 

          Hastanemiz personelinin maaş ve nöbet üçretlerinin yapılması ve ödemeye ait diğer özlük işlemlerini takip eder.

 

AYNIYAT SAYMANLIĞI

Hastanemiz MKYS ve ÇKYS işlemlerinin takibi ,hastanemiz depolarının kontrolü ,taşınır işlem fişlerinin düzenlenmesi ve alınan malzemelerin sayım ve muhafazasını yapar.
Yıl sonu sayım ve ihtyaç fazlası mal stok takibini yapar.

 

FATURALAMA

Hastanemizde yatarak ve ayaktan tedavi olan hastaların, fatura işlemlerinin Sağlık Uygulama Tebliğinin SGK,Yeşil Kart,Yurt dışı ve Üçretli hastaların tedavilerine esas ilgili maddeleri gereğinçe  düzenlenmesi Otomasyon Sistemi üzerinden veya manuel olarak faturaların kesilmesi işlemlerini takip eder.

 

MUTEMETLİK

Hastanemiz personelinin maaş ve nöbet üçretlerinin yapılması ve ödemeye ait diğer özlük işlemlerini takip eder.

 

SAĞLIK KURULU

Hastanemizde sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi işlemini takip eder.

  • İstirahat raporları
  • İlaç raporları
  • Özel Güvenlik ve silah ruhsatı raporları
  • Malulen emeklilik ve durum bildirir sağlık kurulu raporları
  • İşe giriş ve Yurt dışı sağlık kurulu raporları
  • Gemi adamı olur raporu
  • Özürlü sağlık kurulu raporları (Gelir vergisi indirimi,Bakıcı maaşı,Özürlü iş istihdamı,ÖTV indirimi,Özel eğitim,2022 sayılı yasa vb.)

Hastanemizde Sağlık kurulu heyet toplantıları Perşembe günleri yapılmaktadır.

 

SATIN ALMA

 

Merkezi satın alma,İhale ve Doğrudan temin  olmak üzere üç ofisten oluşan  hastanemiz satın alma birimi kurumun tüm ihtiyaçlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kurumu satın alma kanunu na göre yapmaktadır. Ayrıca 4735 sayılı kanuna göre Sözleşmeler ve tedarikçi firmalara ait hak edişlerde satın alma birimimizce yapılmaktadır.

 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Yeni 300 yataklı hastanemizin Elektirik ,Elektironik,Makina ve tesisata ait bütün işlemleri  kontrol ,bakım ,tamir ve onarım işlemleri Tecrübeli Mühendislerimizin denetiminde hastanemiz teknik hizmetler biriminde görevli deneyim personellerimiz tarafından yapılmakta olup sıkıntısız bir şekilde hizmet sunulmaktadır.

 

TEKNİK HİZMETLER

Hastanemiz Teknik Hizmetler birimin de görev yapan personelimiz oluşan ve oluşabilecek her türlü arıza ve aksaklığa anında müdahale edebilecek tecrübe, ekipman ve yeterliliğe sahiptirler.