İhaleler

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİNDEN


HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN 7 GRUP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER 4734 SAYILI KANUNUN 22/F BENDİ UYARINCA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK ALINACAKTIR. ALIMA İLİŞKİN EKLER , HASTANEMİZ SATINALMA BİRİMİNDEN YADA HASTANEMİZİN http://kirsehirdevlethastanesi.gov.tr/sayfa/ihaleler İNTERNET ADRESİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

 

Alım İlanı 

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Sözleşme (pdf) 4734-22-F

Tahmini Malzeme Listesi

Teklif Vermeye Davet ve İdari Şartname

Teknik Şartname (1.ve 3. Grup Arası)

Teknik Şartname (4.ve 7. Grup Arası)