İhaleler

4734 SAYILI KANUNUN 22-F BENDİ UYARINCA ALIM İLANI YAPILAN 42 KISIMLIK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI TIBBİ SARF MALZEME ALIMININ İPTAL EDİLMESİ HAKKINDA

İlan Metni