İstatistikler

 

FİİLİ YATAK SAYISI 2014 YILI HASTANE ÇALIŞMALARI
 
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK
338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338
POLİKLİNİK SAYISI 69.862 66.516 72.200 67.356 61.816 57.113 51.722 54.709 59.875 53.856 56.808 69.928 741.761
ACİL POLİKLİNİK SAYISI 18.958 17.576 21.288 19.876 20.349 17.751 20.012 22.458 18.592 21.566 18.312 18.303 235.041
ACİL SEVK SAYISI 21 10 32 29 31 25 25 37 18 18 17 13 276
SEVK EDİLEN HASTA
SAYISI
770 685 701 724 672 695 540 652 659 556 649 755 8.058
YATAN HASTA SAYISI 2.487 2.376 2.389 2.419 2.120 2.216 2.300 2.608 2.477 2.223 2.240 2.388 28.243
TABURCU OLAN HASTA
SAYSI
2.428 2.286 2.345 2.374 2.132 2.349 2.364 2.572 2.416 2.211 2.213 2.361 28.051
YATILAN GÜN SAYISI 8.147 7.397 8.247 7.532 7.203 7.444 6.729 7.242 6.758 6.973 6.993 8.170 88.835
ÖLEN HASTA SAYISI 55 40 53 51 32 36 40 35 34 37 33 51 497
ÖLEN ANA SAYISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖLÜ DOĞUM SAYISI 0 0 0 0 2 2 3 1 1 1 0 1 11
ÖLEN BEBEK SAYISI 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 5
NORMAL CANLI DOĞUM SAYISI 71 58 65 78 71 85 91 87 82 78 76 83 925
MÜDAHALELİ CANLI DOĞUM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SEZERYAN CANLI DOĞUM SAYISI 63 78 79 69 88 133 90 95 87 77 85 77 1.021
CANLI DOĞUM SAYISI 134 137 144 147 159 218 181 182 169 155 161 160 1.947
SEZERYAN ORANI (%) 47,0 56,9 54.9 46,9 55,3 61.0 49,7 52.2 51,5 49,7 52,8 48,1 52,4
PRİMER SEZERYAN SAYISI 24 34 35 32 40 75 42 38 35 29 45 36 465
PRİMER SEZERYAN ORANI 17,9 24,8 24,3 21,8 25,2 34.4 23,2 20,9 20,7 18,7 28,0 22,5 23,9
BEBEK ÖLÜM HIZI(1000) 0,0 0,0 6,9 6,8 0,0 0 11,0 0 0 0 0 6 2,6
ANA ÖLÜM HIZI(1000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖLÜ DOĞUM ORANI(1000) 0 0 0 0 12,6 9,2 16,6 5,5 5,9 6,5 0 6,3 5,6
YATAK DOLULUK ORANI 77,8 78,2 78,7 74,3 68,7 73,4 64,2 69,1 66,6 66,5 69,0 78,0 72,0
HASTANIN ORTALAMA
KALIŞ GÜN SAYISI
3,3 3,2 3,4 3,1 3,3 3,1 2,8 2,8 2,8 3,1 3,1 3,4 3,1
YATAN HASTA ORANI 2,8 2,8 2,6 2,8 2,6 3,0 3,2 3,4 3,2 3,0 3,0 2,7 2,9
YATAK DEVİR HIZI 7,4 7,0 7,1 1,1 6,3 6,6 6,8 7,7 7,3 6,6 6,6 7,1 83,6
YATAK DEVİR ARALIĞI 0,9 0,9 0,9 1,1 1,5 1,1 1,6 1,2 1,4 1,6 1,4 1,0 1,2
AMELİYATLAR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 20 29 18 24 18 21 14 22 12 18 29 33 258
B 220 222 197 190 184 158 224 260 266 202 203 271 2.597
C 564 502 495 448 364 425 353 411 413 373 434 430 5.212
D 455 438 410 402 389 386 278 416 474 582 618 395 5.243
E 553 609 567 647 593 620 214 274 201 1.325 1.333 355 7.291
TOPLAM 1.812 1.800 1.687 1.711 1.548 1.610 1.083 1.383 1.366 2.500 2.617 1.484 20.601

 

 

 

FİİLİ YATAK SAYISI 2016 YILI HASTANE ÇALIŞMALARI
 
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK
338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338
POLİKLİNİK SAYISI 54.574 64.313 67.662 56.769 59.000 58.327 46.927 61.501 46.143 59.268 63.139
 
637.623
ACİL POLİKLİNİK SAYISI 29.352 19.591 23.867 21.590 22.790 21.339 29.106 33.198 30.445 24.159 21.021
 
276.458
ACİL SEVK SAYISI 9 8 19 12 25 18 11 10 11 21 4
 
148
SEVK EDİLEN HASTA
SAYISI
630 777 831 781 882 732 643 810 659 847 836
 
8.428
YATAN HASTA SAYISI 3.434 3.402 3.612 3.195 3.452 3.018 2.379 3.015 2.274 2.490 2.477
 
32.748
TABURCU OLAN HASTA
SAYSI
3.172 3.266 3.457 3.064 3.276 2.669 2.223 2.893 2.167 2.358 2.323
 
30.868
YATILAN GÜN SAYISI 9.345 8.811 9.482 8.316 8.935 8.254 7.365 8.322 7.462 7.385 8.197
 
91.874
ÖLEN HASTA SAYISI 60 48 42 41 50 29 55 38 39 58 55
 
515
ÖLEN ANA SAYISI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 
1
ÖLÜ DOĞUM SAYISI 2 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1
 
14
ÖLEN BEBEK SAYISI 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 
3
NORMAL CANLI DOĞUM SAYISI 81 79 70 75 104 122 107 121 118 77 102
 
1.056
MÜDAHALELİ CANLI DOĞUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
0
SEZERYAN CANLI DOĞUM SAYISI 86 89 79 99 75 83 102 105 113 83 97
 
1.011
CANLI DOĞUM SAYISI 167 168 149 174 179 205 209 226 231 160 199
 
2.067
SEZERYAN ORANI (%) 51,5 53.0 53.0 56,9 41,9 40,5 48,8 46,5 48,9 51,9 48,7
 
48,9
PRİMER SEZERYAN SAYISI 33 37 27 39 29 34 41 33 47 34 34
 
388
PRİMER SEZERYAN ORANI 19,8 22.0 18,1 22,4 16,2 16,6 19,6 14,6 20,3 21,3 17,1
 
18,8
BEBEK ÖLÜM HIZI(1000) 6,0 6.0 0,0 0,0 0,0 0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
 
1,5
ANA ÖLÜM HIZI(1000) 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0,0 0
 
0,5
ÖLÜ DOĞUM ORANI(1000) 12,0 0 0 5,7 11,2 9,8 9,6 8,8 4,3 6,3 5
 
6,8
YATAK DOLULUK ORANI 83,0 83,7 84,3 76,4 79,4 75,8 70,3 79,4 73,6 70,5 80,8
 
81,1
HASTANIN ORTALAMA
KALIŞ GÜN SAYISI
2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 3,1 3,2 2,8 3,4 3,1 3,4
 
2,9
YATAN HASTA ORANI 4,1 4,1 3,9 4,1 4,2 3,8 3,1 3,2 3,0 3,0 2,9
 
3,6
YATAK DEVİR HIZI 9,5 9,4 10,0 8,8 9,5 8,3 7,0 8,9 6,7 7,4 7,3
 
96,9
YATAK DEVİR ARALIĞI 0,4 0,5 0,3 0,7 0,5 0,7 1,4 0,7 1,2 1,3 0,8
 
0,7
AMELİYATLAR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 20 24 23 9 25 16 13 24 9 17 14
 
194
B 186 184 230 169 148 163 135 174 142 140 144
 
1.815
C 469 472 456 351 426 416 358 464 320 405 399
 
4.536
D 473 539 528 473 487 496 450 639 497 441 411
 
5.434
E 604 618 707 682 745 704 1.023 874 1.012 744 624
 
8.337
TOPLAM 1.752 1.837 1.944 1.684 1.831 1.795 1.979 2.175 1.980 1.747 1.592
 
20.316