HASTA VE YAKINLARININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DR. MEHMET SAYLAM

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Hasta ve yakınlarının hasta haklarına yaptığı şikâyetleri değerlendirilir.

2.Hasta ve yakınlarının görüş ve önerileri değerlendirilir.

3.Hasta ve yakınlarına yapılan anket sonuçları değerlendirilir.

4.Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri  bildirimler en kısa zamanda ele alınmalıdır.

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

SADETTİN DOĞANGÜN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

HASTA HAKLARI HEMŞİRESİ

ELİF KARADURMUŞ

Hasta hakları hemşiresi

Üye

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD. YAR

OKAN KILIÇARSLAN

İdari ve mali hizmetlerde biri

Komite Başkanı

1.Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit etmeli

2.Bilgi güvenliği olası riskleri belirlenmeli

3.Tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişiklikleri izlenmeli

4.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalı

5.Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara farkındalık eğitimi düzenlenmelidir.

2

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

AVŞAR YAĞMUR

Diğer meslek grubundan bir kişi

Üye

3

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

CANER ARMAN

Diğer meslek grubundan bir kişi

Üye

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

SADETTİN DOĞANGÜN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Çalışan memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve çalışanların önerilerini değerlendirir.

2.Görüş, öneri ve şikâyetleri düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

3.Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler en kısa zamanda ele alınmalıdır.

4.Veri analizleri ile ulaşılan bulgular üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşılmalıdır. Şikâyetler ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

2

BAKIM HİZ. MÜDÜRÜ

AYŞE YAŞASIN

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜDÜRÜ

AHMET DALGALI

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

 

ÇALIŞAN HAKLARI HEMŞİRESİ

SERMİN HATUN YILMAZ

Hemşire

Üye

5

 

 

 

 

 

AKILCI İLAÇ KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

MEHMET SAYLAM

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.İlacın dâhil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi

2.Hastane formüllerinin hazırlanması ve formüller ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması

3.Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması

4.Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve “Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi “hazırlanması

 

 

2

BAKIM HİZ. MÜDÜRÜ

AYŞE YAŞASIN

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

ENFEKSİYON HAS. DR.

RAMAZAN KESKİNER

Hekim

Üye

4

 

DAHİLİYE DR.

METİN DURANDURDU

Hekim

Üye

5

 

KBB DR.

MUSTAFA AVCU

Hekim

 

6

ECZACI

FİLİZ DURUKAFA

Eczacı

Üye

7

ECZACI

ADEM KILIÇOĞLU

Eczacı

Üye

8

ECZACI

SAMET DAĞISTAN

Eczacı

Üye

9

HEMŞİRE

ELİF KARADURMUŞ

 

Hemşire

Üye

 

PEMBE KOD EKİBİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

OTELCİLİK HİZ. MÜDÜR YARD.

MUSTAFA ARSLAN

İdari hizmetler yöneticilerinden biri

KOMİTE BAŞKANI

1.Uyarı sistemi oluşturulmalı

2.Sorumlular belirlenmeli

3.Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı,kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir.

4.Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmalı

5.Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır.

6.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır.

7.Çalışanlara pembe kod eğitimi verilmelidir.

2

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜDÜR YARD.

TAHİR KULAKSIZ

İdari hizmetler yöneticilerinden biri

ÜYE

3

HEMŞİRE

SERAP ATAK

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

ÜYE

4

 

HEMŞİRE

NEŞE SARAÇ

Hemşire

ÜYE

5

 

HEMŞİRE

REMZİYE BARAN

Hemşire

ÜYE

6

HEMŞİRE

PINAR GÜNEŞ

Hemşire

ÜYE

7

GÜVENLİK

SERKAN ADIYAMAN

Güvenlik

ÜYE

8

TEKNİSYEN

MUHİTTİN KAYA

 

Teknisyen

ÜYE

 

 

BEYAZ KOD KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

SADETTİN DOĞANGÜN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Uyarı sistemi oluşturulmalı

2.Sorumlular belirlenmeli

3.Beyaz  kod uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı,kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir.

4.Beyaz  kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmalı

5.Beyaz  kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır.

6.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır.

7.Çalışanlara beyaz  kod eğitimi verilmelidir.

8.Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanmalıdır.

2

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜDÜRÜ

AHMET DALGALI

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

3

OTELCİLİK HİZ. MÜDÜR YARD.

MUSTAFA ARSLAN

Otelcilik hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

 

BAKIM HİZMETLERİ MÜD. YARD.

SERAP ATAK

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

5

 

PSİKOLOG

MEHMET ACER

Psikolog

Üye

6

GÜVENLİK ŞEFİ

SERKAN ADIYAMAN

Güvenlik

Üye

7

HEMŞİRE

SERMİN HATUN YILMAZ

Hemşire

Üye

8

 

 

 

 

 

MAVİ KOD KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

MEHMET SAYLAM

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Uyarı sistemi oluşturulmalı

2.Sorumlular belirlenmeli

3.Mavi kod uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı, kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir.

4.Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmalı

5.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır.

6.Çalışanlaramavi  kod eğitimi verilmelidir.

7.Her vardiya için ekipler belirlenmeli

8.Her ekipte en az bir CPR eğitimi almış biri bulunmalı

2

BAKIM HİZMETLERİ MÜD. YARD.

SERAP ATAK

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

HEMŞİRE

ÜLKÜ ARISOY

Hemşire

Üye

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

BİLAL İLANBEY

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Hastaların doğru kimliklendirilmesi

2.Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

3.Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması

4.Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

5.Radyasyon güvenliğinin sağlanması

6.Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

7.Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

8.Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

9.Çalışanlara hasta güvenliği konuları ile ilgili eğitim

10.Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

SADETTİN DOĞANGÜN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

OTELCİLİK HİZ. MÜDÜR YARD

MUSTAFA ARSLAN

Otelcilik hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

 

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD. YARD

TAHİR KULAKSIZ

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

5

 

BAKIM HİZ. MÜD. YARD.

SERAP ATAK

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

6

 

DÂHİLİYE UZM.

METİN DURANDURDU

Doktor

Üye

7

 

CERRAHİ UZM.

YRD.DOÇ.DRHASAN ÇALIŞ

Doktor

Üye

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

8

ANESTEZİ UZMANI

RECAİ DAĞLI

Doktor

Üye

11.Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

12.Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlenmelidir.

13.Hasta mahremiyetinin sağlanması

14.Hastaların güvenli transferi

15.Enfeksiyonların önlenmesi

16.Laboratuarda  hasta güvenliğinin sağlanması

17.Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

18. Bilgi güvenlğinin sağlanması

9

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

CANER ARMAN

Mühendis

Üye

10

BİYOKİMYA UZMANI

KENAN GÜÇLÜ

Doktor

Üye

11

HEMŞİRE

SABRİYE DEMİRCİ

Hemşire

Üye

12

HEMŞİRE

AYLİN YALIN

Hemşire

Üye

13

HEMŞİRE

HÜLYA ARSLAN

Hemşire

Üye

14

 

 

 

 

 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

BİLAL İLANBEY

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması

2.Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerinin alınması

3.Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması

4.Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması

5.Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması

6.Sağlık tarama programının hazırlanması,takibi .

 

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

SADETTİN DOĞANGÜN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

BAKIM HİZ. MÜD.

AYŞE YAŞASIN

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

 

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD.

AHMET DALGALI

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

5

 

OTELCİLİK HİZ. MÜDÜRÜ

SAMİ KELEŞ

Otelcilik hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

6

 

KALP DAMAR CERRAHİ UZM.

M.FATİH ALPAY

Doktor

Üye

7

 

PSİKİYATRİ

CENGİZ UYSAL

Doktor

Üye

 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

8

İŞYERİ HEKİMİ

DR. KENAN GÜÇLÜ

Doktor

Üye

 

9

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

TURGUT MERT

Röntgen teknisyeni

Üye

10

MAKİNE MÜHENDİSİ

REŞAT ASLAN

Makine mühendisi

Üye

11

GÜVENLİK ŞEFİ

SERKAN ADIYAMAN

Güvenlik

Üye

12

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

DERYA YAVUZ

Hemşire

Üye

13

HEMŞİRE

NURDAN UMUCU

Hemşire

Üye

14

HEMŞİRE

HÜLYA TAKAN

Hemşire

Üye

15

HEMŞİRE

SERMİN HATUN YILMAZ

Hemşire

Üye

 

 

 

EĞİTİM KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

MEHMET SAYLAM

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri

2.Hizmet içi eğitimler

3.Uyum eğitimleri

4.Hastalara yönelik eğitimler

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

SADETTİN DOĞANGÜN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

BAKIM HİZ. MÜD.

AYŞE YAŞASIN

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

 

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD.

AHMET DALGALI

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

5

 

ÜROLOJİ UZM.

MEHMET ŞAHİN

Doktor

Üye

6

 

PSİKOLOG

MEHMET ACER

Psikolog

Üye

7

 

HEMŞİRE

NURGÜL SELÇUK

 

Hemşire

Üye

 

EĞİTİM KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

8

HEMŞİRE

SEVCAN YALÇINKAYA

Hemşire

Üye

 

9

HEMŞİRE

AYSUN BARLAS

Hemşire

Üye

10

HEMŞİRE

NECLA KORKMAZ

Hemşire

Üye

11

HEMŞİRE

PINAR GÜNEŞ

Hemşire

Üye

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

ENFEKSİYON HAS. UZMANI

RAMAZAN KESKİNER

Doktor

Komite Başkanı

1.Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygular.

2.Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunar.

3.Görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturur.

4.Güncel ve uluslar arası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirir, bunları gerektikçe günceller.

5.Yeni politika ve prosedürler konusunda hemşire ve hekim 

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

BİLAL İLANBEY

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden

Üye

3

BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

AYŞE YAŞASIN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden

Üye

4

 

OTELCİLİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

SAMİ KELEŞ

Otelcilik hizmetlerinden biri

Üye

5

 

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

AHMET DALGALI

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

6

 

ENFEKSİYON HAS. UZM

AYŞE AYAYDIN

Doktor

Üye

7

 

ECZACI

ZELİHA KORKMAZ

Eczacı

Üye

8

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

NEJLA KORKMAZ

Hemşire

Üye

 

9

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

ESMA GÜRSES

Hemşire

Üye

 

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

BİLAL İLANBEY

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

2.Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması

3.Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

4.Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları

5.Atık yönetimi çalışmaları

6.Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonplanlarını  ve kalibrasyonlarının yapılması

7.Tehlikeli maddelerin yönetimi

8.Tesis kaynaklı düşme olaylarına yönelik risk değerlendirilmesi yapılmalıdır.

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

SADETTİN DOĞANGÜN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD.

AHMET DALGALI

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

 

OTELCİLİK HİZ. MÜDÜRÜ

SAMİ KELEŞ

Otelcilik hizmetlerinden biri

Üye

5

 

MAKİNE MÜHENDİSİ

REŞAT ARSLAN

Mühendis

Üye

6

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

O.OĞUZHAN ÇOBAN

Mühendis

Üye

7

 

SİVİL SAVUNMA UZMANI

BAYRAM ÖZTÜRK

Memur

Üye

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

8

GÜVENLİK ŞEFİ

SERKAN ADIYAMAN

Güvenlik

Üye

 

9

HEMŞİRE

RABİYA BAYRAK

Hemşire

Üye

10

HEMŞİRE

NESRİN TATLIPINAR

Hemşire

Üye

11

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

BİNA TURU KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

BİLAL İLANBEY

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Bina Turları yönetimin belirlediği tarih ve saatte bölümlere baskın denetim şeklinde uygulanır.

2.Tesisin ömrünün uzatılması için koruyucu bakım ve onarım ihtiyaçlarının olup olmadığına

3.Havalandırma sisteminin bakımının düzenli olarak yapılıp yapılmadığına

4.Hastanedeki tüm temizliğin talimatlar doğrultusunda yapılıp yapılmadığına

5.Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin kullanımı ,kontrolü,depolanması,taşınması,

İmhasına yönelik yapılan düzenlemelere uyulup uyulmadığı

6.A tıkların kaynağında ayrıştırılması

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

SADETTİN DOĞANGÜN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜDÜRÜ

AHMET DALGALI

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

4

 

OTELCİLİK HİZ. MÜDÜRÜ

SAMİ KELEŞ

Otelcilik hizmetleri yöneticilerinden

Üye

5

 

MAKİNE MÜHENDİSİ

REŞAT ARSLAN

Mühendis

Üye

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

TEMİZLİK  KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

SADETTİN DOĞANGÜN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Hastane bölüm bazında temizlik planını yapmalı

2.Temizlik planı ile ilgili gerekli prosedür,talimat ve formları enfeksiyon kontrol komitesi ile birlikte oluşturulmalı

3.Risk düzeyine göre temizlik kuralları belirlenmeli

4.Tüm kapalı ve açık alanların temizlik kontrolleri yapılmalı ;bu sorumluları belirlenmeli

5.Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmeli

6.Kişisel temizlik alanına yönelik düzenleme yapılmalı,

7.Yapılabilecek düzeltici önleyici kontrollerin periyotları ve faaliyetleri başlanmalıdır.

2

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜDÜRÜ

AHMET DALGALI

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

OTELCİLİK HİZ. MÜDÜRÜ

SAMİ KELEŞ

Otelcilik hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

 

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜD. YARD.

TAHİR KULAKSIZ

İdari ve mali hizmetlerden biri

Üye

5

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

DERYA YAVUZ

Hemşire

Üye

6

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

NEJLA KORKMAZ

Hemşire

Üye

7

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

ESMA GÜRSES

 

 

8

 

 

 

 

 

 

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDEN SORUMLU EKİP

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜDÜRÜ

AHMET DALGALI

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Tıbbi cihazların bölüm bazında envanterinin yapılması,

2.Plan dâhilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonlarının yapılması

3.Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan oluşturulması

4.Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunması sağlanır.

2

BİLGİSYAR MÜHENDİSİ

O.OĞUZHAN ÇOBAN

Mühendis

Üye

3

TEKNİSYEN

MUHİTTİN KAYA

Teknisyen

Üye

4

 

DEPO MEMURU

AYDIN YILDIZ

Memur

Üye

5

 

TEKNİSYEN

KERMAN KOYUNCU

Teknisyen

Üye

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

TIBBI ATIK KOMİTESİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

ENFEKSİYON HAS. UZMANI

RAMAZAN KESKİNER

Doktor

Komite Başkanı

1.Atığın kaynağından toplanış biçimi, 

2.Atığın kaynağında azaltılması,

3.Özelliğine göre ayrılması, 4.Toplanması,

5.Geçici depolanması, ara depolanması,

6.Taşınması,

7.Geri kazanım (Bertaraf),  8.Geri kazanım Tesis işlemleri (BertarafØ işlemleri) sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

SADETTİN DOĞANGÜN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden

Üye

3

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

AHMET DALGALI

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

4

 

ECZACI

HACER YILDIRIM

Eczacı

Üye

5

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

NEJLA KORKMAZ

Hemşire

Üye

6

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

ESMA GÜRSES

Hemşire

Üye

7

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

DERYA YAVUZ

Hemşire

Üye

8

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

MEHMET KARAKOÇ

 

Çevre sağlığı teknisyeni

Üye

9

 

 

 

 

 

ORGAN BAĞIŞI

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

BİLAL İLANBEY

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Beyin ölümlü gerçekleşen hasta yakınlarına verilecek olan organ bağışı eğitimlerin planlanıp, yürütülmesine yönelik karalar alır.

2

NEFROLOJİ UZM.

AYDIN GÜÇLÜ

Doktor

Üye

3

ORGAN BAĞIŞI HEMŞİRESİ

ŞULE YILMAZ

Hemşire

Üye

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

HASTANE YÖNETİCİSİ

MEHMET YETİŞ

Hastane yöneticisi

Komite Başkanı

1.Hastane ve hastane çalışanlarını karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek veraporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak, 

2.Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda riskyönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak,   3.Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak,

4. Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekligörüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek

2

MÜHENDİS

REŞAT ARSLAN

Bilgisayar mühendisi

Üye

3

MÜHENDİS

O.OĞUZHAN ÇOBAN

Bilgisayar mühendisi

Üye

4

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER

MÜD. YARD.

OKAN KILIÇASLAN

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

5

 

İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ

NESLİHAN ARSLAN

Hemşire

Üye

6

 

İŞYERİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ

SERMİN HATUN YILMAZ

Hemşire

Üye

7

 

RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILAN BİRİM SORUMLUSU

Sorumlu

Üye

8

 

 

 

9

 

 

 

 

 

KIRMIZI KOD EKİBİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

MEHMET SAYLAN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Uyarı sistemi oluşturulmalı

2.Sorumlular belirlenmeli

3.Kırmızı kod uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı, kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir.

4. Kırmızı kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır.

5.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır.

6.Çalışanlara kırmızı kod eğitimi verilmelidir.

7.Her vardiya için ekipler belirlenmeli

 

2

KALİTE DİREKTÖRÜ

SADETTİN DOĞANGÜN

Kalite direktörü

Üye

3

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD. YARD.

OKAN KILIÇASLAN

İdari hizmet yöneticilerinden biri

Üye

4

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DR.KENAN GÜÇLÜ

Hekim

 

5

 

TEKNİK KOORDİNATÖR

REŞAT ARSLAN

Makine mühendisi

Üye

6

SİVİL SAVUNMA SORUMLUSU

BAYRAM ÖZTÜRK

Sivil savunma görevlisi

Üye

7

GÜVENLİK AMİRİ

SERKAN ADIYAMAN

Güvenlik

Üye

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

NUTRİSYONEL DESTEK  EKİBİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

BİLAL İLANBEY

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Beslenme eksiği olan hastaları tanımlamak.

2.Beslenme desteğini düzenlemek.

3.Potansiyel komplikasyonları önlemek, gerektiğinde tedavi etmek.

4.Hastane çalışanları, ekip üyelerinin eğitimi ve bilgi düzeylerinin artırılmasını sağlamak.

5.En uygun ve doğru nütrisyon modelinin seçimini sağlamak

 

2

ANESTEZİ UZMANI

ZEYNEL ABİDİN ERBEŞLER

Doktor

Üye

3

NÖROLOJİ UZMANI

SELCAN DURAN

Doktor

Üye

4

 

DÂHİLİYE UZMANI

EBRU CAN

Doktor

Üye

5

 

ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI

SERDAR FİDAN

Doktor

Üye

6

ECZACI

HÜLYA SEZEN

Eczacı

Üye

7

DİYETİSYEN

NİHAL İLTER

Diyetisyen

Üye

8

NÜTRİSYON HEMŞİRESİ

FUNDA YAĞ

Hemşire

Üye

9

 

 

 

 

 

 

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EKİBİ

 

S.NO

 

 

ÜYELER

 

KİMLERDEN OLUŞUR

 

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

 

ASGARİ GÖREVLERİ

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

MEHMET SAYLAN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Ekip,hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak acil durum ve afet yönetimi çalışmalarının etkililiğini,sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

SADETTİN DOĞANGÜN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden

Kalite Yönetim Direktörü

3

OTELCİLİK HİZ. MÜDÜRÜ

SAMİ KELEŞ

Otelcilik hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER

MÜD. YARD.

OKAN KILIÇASLAN

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

5

 

TEKNİK KOORDİNATÖR

REŞAT ARSLAN

Makine mühendisi

Üye

6

SİVİL SAVUNMA SORUMLUSU

BAYRAM ÖZTÜRK

Sivil savunma görevlisi

Üye

7

TEKNİSYEN

MUHİTTİN KAYA

Teknisyen

Üye

8

GÜVENLİK AMİRİ

SERKAN ADIYAMAN

Güvenlik

Üye

9